Archive for the ‘Tuyết rơi tại Sapa’ Category

SAPA SAU NGÀY TUYẾT RƠI


Sapa sau ngày tuyết rơi 17/12/2013

Một góc Sapa sau ngày tuyết rơi

Đỉnh Phanxiphang tuyết phủ - nhìn từ TT thị trần Sapa

Đỉnh Phanxiphang tuyết phủ – nhìn từ TT thị trần Sapa (ST)

Ho Sapa

Có một châu âu ở Việt nam – Nhìn đỉnh phanxifan quan hồ trung tâm Sapa

Có một châu âu ở Việt nam – Sưu tầm Internet

Nóc nhà đông đương phủ tuyết - góc nhìn từ KS Châu long

Nóc nhà đông đương phủ tuyết – góc nhìn từ KS Châu long

Tuyệt đẹp - Sapa sau cơn mưa tuyết 2013

Tuyệt đẹp – Sapa sau cơn mưa tuyết 2013

Núi phú sĩ Nhật bản ở Sapa

Núi phú sĩ Nhật bản ở Sapa

IMG_1313 IMG_1210 IMG_1211 IMG_1218 IMG_1254

VESPA TRONG TUYẾT LẠNH


Cao bồi miền tây ... bắc

Cao bồi miền tây … bắc

IMG_1157 IMG_1137 IMG_1138 IMG_1142 IMG_1143 IMG_1144 IMG_1145

HOA VÀ TUYẾT


IMG_1175 IMG_1125 IMG_1126 IMG_1127 IMG_1130 IMG_1131 IMG_1132 IMG_1134 IMG_1156 IMG_1159 IMG_1160 IMG_1161 IMG_1163 IMG_1164 IMG_1165 IMG_1166 IMG_1170 IMG_1171 IMG_1173 IMG_1174

TRÂU VÀ TUYÊT


Sắp Noel, ở bên trời tây, ông già Noel thường cỡi con tuần lộc đi phát quà, nhưng ở Sapa, nếu ông già Noel có ghé qua chắp phải cỡi trâu mất. Tội nghiệp đàn trâu trong tuyết lạnh …

IMG_3821 IMG_3827 IMG_3828 IMG_3829

 

CON ĐƯỜNG TUYẾT PHỦ


IMG_3778 IMG_3770 IMG_3769 IMG_3768 IMG_3779 IMG_3783

TUYẾT RƠI TẠI SAPA 12-2013


Tuyết phủ trắng Sapa 12/2013

Tuyết phủ trắng Sapa 12/2013IMG_3923 IMG_3950 Từng bông tuyết nhẹ rơi IMG_3917 Mưa tuyết ở Sapa

Ảnh Sapa-Tuyết ngày 16/3/2011 tại Thác bạc Sapa


Anh tuyet 17-3 026 Anh tuyet 17-3 015 Anh tuyet 17-3 005 Anh tuyet 17-3 004 Anh tuyet 17-3 003 Anh tuyet 17-3 002 Anh tuyet 17-3 001 Anh tuyet 17-3 027 Anh tuyet 17-3 029 Anh tuyet 17-3 030 Tuyết Sapa Anh tuyet Sapa 021

Tuyết rơi tại Sapa

Tuyết rơi tại Sapa